You are currently viewing Всички ли самолигиращи се брекети са еднакви?

Всички ли самолигиращи се брекети са еднакви?

Самолегирането не е нова концепция.
Д-р Джейкъб Столцбърг развива първия документиран самолегиращ се брекет, влязъл в употреба в неговата практика в 30-те години на миналия век. Брекетът се нарича “Ръсел Атачмънт”
През 1971 година, Д-р Джим Уилдман развива “Еджлок”- самолегиращ се брекет, който се радва на доста ограничен търговски успех.
Ето и някои от самолегиращите се брекети, които се произвеждат в наши дни.
Повечето от тях имат активен “клип” механизъм и дъгата разположена в слота не е свободна. Дъгите са ангажирани или притиснати в слота на брекета, произвеждайки голяма фрикция (триене). По-големите дъги се стремят да преодолеят триенето, а това води до значително нарастване на силите, които се прилагат.
Брекетите “Деймън” имат слот с четири солидни стени, които позволяват на дъгата да се плъзга свободно през всички фази на лечението.