Категория: За ортодонтското лечение

Според философията на Деймън ако ограничим диагнозата си само до скелетни цефалометрични критерии ще пренебрегнем меко-тъканната симетрия. Разбира се, постигането на възможно най-добрия лицев баланс трябва да се съчетава с конвенционалните лечебни цели.

Вижте повече

При системата “ДЕЙМЪН” лечението е по-безболезнено, отколкото при другите брекети, защото се прилагат леки, биологични сили.

Вижте повече