Категория: Блог

Според философията на Деймън ако ограничим диагнозата си само до скелетни цефалометрични критерии ще пренебрегнем меко-тъканната симетрия. Разбира се, постигането на възможно най-добрия лицев баланс трябва да се съчетава с конвенционалните лечебни цели.

Вижте повече